Aktualności

26.09.2016 13:32

430 mln zł na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw

Zarząd Województwa Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 22 września 2016 r. wybrał do dofinansowania projekt pt. „Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności pomorskich przedsiębiorstw poprzez instrumenty finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+)".

Projekt dotyczy uruchomienia zwrotnego wsparcia na rozwój działalności innowacyjnej, w tym naukowo-badawczej oraz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców.

Beneficjentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który pełniąc rolę Menadżera Funduszu Funduszy, przeprowadzać będzie nabory na pośredników finansowych, którzy z kolei będą oferować wsparcie przedsiębiorcom.

Wsparcie obejmuje szeroką gamę produktów finansowych, w tym pożyczki na innowacje, wejścia kapitałowe, poręczenia, mikropożyczki, pożyczki rozwojowe, czy inwestycyjne. 

Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 430 mln zł, w tym wartość środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 365,4 mln zł.  

Projekt realizowany będzie w ramach dwóch Osi Priorytetowych RPO WP:

OP 1 Komercjalizacja wiedzy

  • Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje
    Poddziałanie 1.1.2 Ekspansja przez innowacje – wsparcie pozadotacyjne

OP 2 Przedsiębiorstwa

  • Działanie 2.1 Inwestycje podstawowe
  • Działanie 2.2 Inwestycje profilowane
    Poddziałanie 2.2.2 Inwestycje profilowane – wsparcie pozadotacyjne

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2023 r. Ma on przynieść wsparcie co najmniej 2 tys. przedsiębiorcom, a kolejni otrzymają finansowanie ze środków zwracanych.

Podpisanie umowy na realizację projektu pomiędzy Zarządem Województwa Pomorskiego oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego odbędzie się 30 września 2016 r., o godz. 13.15, podczas posiedzenia Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 w Gdańsku (Stadion Energa Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, reprezentacyjna sala Atom Club).

 

Fot. ©Depositphotos/robert_g


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter