Aktualności

31.08.2015 12:46

Bezpłatne szkolenia dla młodych bezrobotnych

Agencja Rozwoju Pomorza prowadzi rekrutację na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi pakietu MS Office (Excel i PowerPoint). Oferta szkoleń organizowanych w ramach projektu Pomorski Smart – Up kierowana jest do młodych ludzi zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego, którzy nie ukończyli 30. roku życia, są bezrobotni lub pozostają bez zatrudnienia i planują podjąć pracę w pomorskich firmach. Rekrutacja potrwa do 13 września 2015 r.

Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem wyczerpania limitu miejsc na dane szkolenie. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym jest złożenie przez kandydata następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy (pobierz)
 • Załącznik nr 1 do Formularza zgłoszeniowego (pobierz)
 • Załącznik nr 2 do Formularza zgłoszeniowego (pobierz)
 • CV Kandydata (stworzone samodzielnie)

Do dokumentów należy dołączyć także informację, na jakie szkolenie składa się aplikację.

Wypełnione i podpisane dokumenty składać można osobiście w Biurze Projektu (sekretariat ARP SA, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00), pocztą elektroniczną na adres:szkolenia@investinpomerania.pl, pocztą tradycyjną lub faksem, nr 58 30 11 341.

Uwaga!
Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się kandydata do udziału w szkoleniach. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pomorski Smart-Up. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Pomorski Smart-Up

Więcej informacji na temat rekrutacji:

Obsługa Pakietu MS Office – zaawansowany Excel z elementami PowerPoint

 • Liczba godzin szkoleniowych: 21 godzin zajęć (trzy dni szkoleniowe po 7 godzin)
 • Szkolenie będzie się odbywać w okresie 6-16 października 2015 r., przewidziane są 3 grupy szkoleniowe.  

Chcąca wziąć udział w szkoleniach osoba powinna spełniać następujące kryteria:

 • nieukończony 30. rok życia w momencie przystąpienia do projektu (dotyczy momentu podpisania deklaracji udziału w projekcie),
 • miejsce zamieszkania na terenie województwa pomorskiego,
 • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w urzędzie pracy lub pozostającej bez zatrudnienia, w tym osoby uczące się,
 • osoby nie mogą wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a po ukończonych szkoleniach powinny być zdolne gotowe do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Uwaga: wymagana jest znajomość podstaw obsługi pakietu MS Office, w szczególności Excela.

Terminy:

 • I grupa 6-8 października 2015 r.
 • II grupa 9-13 października 2015 r.
 • III grupa 14-16 października 2015 r.

Zajęcia będą się odbywać w dni robocze do godz. 16.00
Zajęcia będą odbywać się na terenie Trójmiasta

Więcej na:
http://www.investinpomerania.pl/article/218431_Ogloszenie_o_naborze_otwartym_na_szkolenia_z_branzy_Logistyka_w_ramach_projektu_Pomorski_Smart-Up.htm

 

Fot. ©Depositphotos/lilia
Fot. na stronie głównej:  ©Depositphotos/pressmaster

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter