Aktualności

12.05.2016 13:31

GPS – Gotowość Praca Samodzielność

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta miasta Gdańska ds. polityki społecznej w środę, 11 maja br., podpisali umowę na realizację projektu pt. „GPS – Gotowość Praca Samodzielność". Projekt pomoże wrócić na rynek pracy tym mieszkańcom Gdańska, którzy z różnych powodów znaleźli się na życiowym zakręcie.

Projekt o wartości 8,97 mln zł, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany będzie przez 5 instytucji – lidera: Miasto Gdańsk poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz partnerów: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Zakład Doskonalenia Zawodowego, Fundację Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA i Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych w Gdańsku. Działania skierowane zostaną do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności, w oparciu o stworzoną indywidualną dla każdego uczestnika ścieżkę wsparcia.  Każdy w uczestników projektu będzie mógł skorzystać m.in. ze wsparcia psychologa, kursów i szkoleń zawodowych, wspomaganego zatrudnienia i staży zawodowych.

– W oparciu o współpracę partnerską z Powiatowym Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi oraz pracodawcami chcielibyśmy osiągnąć taki efekt, aby zwiększać aktywność zawodową zwłaszcza tych osób wykluczonych społecznie i jednocześnie przywrócić im godność i poczucie własnej wartości – mówił marszałek Mieczysław Struk.

Ważnym elementem będzie realizacja projektu w oparciu o partnerską współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku, organizacjami pozarządowymi oraz pracodawcami. Wsparcie osadzone zostanie przede wszystkim na pracy socjalnej, świadczonej przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, co pozwoli na skierowanie pomocy do tych osób, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów.

– Nasz MOPR ma takie zawołanie „Nasze wsparcie, Twoja samodzielność". Ten  projekt to konsekwentna realizacja tego, o co w tym zawołaniu chodzi – mówił wiceprezydent Piotr Kowalczuk. – A chodzi o to, żeby człowiek, który po kontakcie z naszymi asystentami i specjalistami z różnych organizacji, czuł się godnie, ale żeby zaczął też funkcjonować w przestrzeni publicznej, jako ten, który jest pełnoprawnym udziałowcem wszystkiego, co się wokół niego dzieje.

Projekt potrwa do października 2018 roku, a wsparciem objęte zostaną 543 osoby.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter