Aktualności

06.10.2016 15:12

Nowe laboratoria dla pomorskich studentów - rozstrzygnięcie konkursu w ramach Działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP 2014-2020

Ponad 3 tysiące studentów z pomorskich uczelni będzie mogło skorzystać z laboratoriów, które powstaną dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Zarząd Województwa rozstrzygnął konkurs w ramach Działania 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

W ramach konkursu złożono 8 wniosków o dofinansowanie projektów o wartości 121 875 949,70 PLN. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniosła 103 592 398,24 PLN. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu w dniu 29 września 2016 r. do dofinansowania zostało wybranych 6 projektów, których całkowita wartość wynosi 89 896 502,84 PLN.
Łączna wartość przyznanego dofinansowania z EFRR wynosi 70 848 155,55 PLN.

Poprzez realizację 6 wybranych projektów osiągniemy następujące wskaźniki:

  • Liczba wspartych obiektów infrastruktury szkół wyższych (szt.) - 14
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (os.) - 3 523
  • Liczba studentów korzystających ze współpracy obiektów infrastruktury szkół wyższych (os.) - 3 169

Do pobrania:

Lista wniosków po rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 4.2


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter