Aktualności

17.08.2015 13:47

Spotkania informacyjne: „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie pomorskim w ramach cyklu „Środa z Funduszami" zapraszają na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym ze wsparciem przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkań m.in. omówienie:

  • Funduszy Europejskich na projekty B+R oraz innowacje (w tym: formy wsparcia, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienia pomocy publicznej),
  • wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • aktualnych konkursów dla przedsiębiorców na realizację inwestycji B+R+I w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkań:
Spotkania organizowane przez Punktu Informacyjne Funduszy Europejskich  w województwie pomorskim odbędą się w środę 2 września 2015 r., w godz. 10:00 - 13:45, w następujących miejscach:

Gdańsk - w  siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).

Gdynia - w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy Al. Zwycięstwa 96/98 (budynek IV A - Laboratorium Innowacji Społecznych).

Wejherowo - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9).

Słupsk - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).

Chojnice - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3/16.

Malbork - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Malborku przy ul. Żeromskiego 11.
 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do dnia 31 sierpnia 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na odpowiedni adres mailowy lub zgłoszenie telefoniczne.

Spotkanie w Gdańsku:
punktinformacyjny@pomorskie.eu
tel.: 58 326 81 48

Spotkanie w Gdyni:
punktinformacyjnygdansk@arp.gda.pl
tel.: 58 323 31 06

Spotkanie w Wejherowie:
punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl
tel.: 58 572 94 52

Spotkanie w Słupsku:
punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl
tel.: 59 846 81 14

Spotkanie w Chojnicach:
punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl
tel.: 52 334 48 47

Spotkanie w Malborku:
punktinformacyjnymalbork@pozytywneinicjatywy.pl
tel.: 728 486 436

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

„Środy z Funduszami" to cykl spotkań informacyjnych dla beneficjentów organizowanych we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Prezentacje ze spotkania:

1.  FE 2014-2020 na inwestycje innowacyjne

2.  RPO WP - projekty B+R oraz innowacje

3.  PO IR - aktualne konkursy na realizację inwestycji B+R+I


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter