Aktualności

30.11.2016 15:53

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 12 grudnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z tematyką zachowania zasady równości szans i niedyskryminacji osób z niepełno sprawnościami oraz równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • zastosowanie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
  • zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie informacyjne odbędzie się w poniedziałek 12 grudnia 2016 r. w godz. 10:00-13:30 w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1 (Sala Superior B).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 48, do 8 grudnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Uwaga!
Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
Maksymalna liczba uczestników spotkania wynosi 50 osób.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter