Aktualności

03.08.2016 15:49

Spotkania informacyjne w Kwidzynie i Smętowie Granicznym: „Wsparcie dla osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 24 i 31 sierpnia 2016 r., dotyczące możliwości wsparcia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

W programie spotkań m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wsparcie osób młodych na rynku pracy w ramach projektów 1.2.1 PO WER:
  -  aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
  - szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
  -  stypendia szkoleniowe,
 • rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej):
  -  wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  -  wsparcie w ramach Powiatowych Urzędów Pracy,
  -  wsparcie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Terminy i miejsca spotkań: 
Spotkania odbędą się w godz. 11:00-13:45 w następujących miejscach:

 • w środę 24 sierpnia 2016 r. w Kwidzyński Parku Przemysłowo-Technologicznym, Górki 3A,
 • w środę 31 sierpnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym przy ul. Sportowej 7.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Kwidzynie:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie w Smętowie Granicznym:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter