Aktualności

08.03.2016 15:32

Spotkania informacyjne w Wejherowie: „Fundusze dla przedszkoli - konkurs z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna w ramach RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 15 marca 2016 r., poświęcone wsparciu dla przedszkoli w konkursie z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • warunków oraz zasad konkursu z Działania 3.1. Edukacja przedszkolna,
  • pracy z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych, w tym instrukcji wypełnienia wniosku,
  • usług świadczonych przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w wtorek 15 marca 2016 r. w godz. 10:00-12:30 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Sala nr 9 na parterze).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 14 marca 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter