Aktualności

21.09.2016 10:15

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Podstawy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 7 października 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z praktyczną realizacją projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • najważniejsze dokumenty, umowa o dofinansowanie,
  • informacja i promocja projektu,
  • kwalifikowalność wydatków,
  • zasada konkurencyjności i ustawa Prawo Zamówień Publicznych,
  • realizacja projektu partnerskiego,
  • sprawozdawczość  i monitoring,
  • zasady działania centralnego systemu teleinformatycznego SL2014,
  • kontrola projektu.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w piątek 7 października  2016 r. w godz. 09:45-12:15 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, sala 9 na parterze). 

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do dnia 5 października 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter