Aktualności

03.02.2017 13:50

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Jak skutecznie ubiegać się o wsparcie z Funduszy Europejskich? - tworzenie biznesplanu dla przedsiębiorców”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 14 lutego 2017 r., poświęcone podstawowym zagadnieniom związanym z tematyką tworzenia biznesplanu dla przedsiębiorców oraz źródłom finansowania rozwoju działalności gospodarczej w 2017 roku z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - wsparcie w 2017 roku na rozwój działalności gospodarczej,
  • Jak skutecznie ubiegać się o dotację? - wybór projektu, przystąpienie do projektu, wnioskowanie o wsparcie finansowe,
  • szczegółowe zasady przygotowania załączników – biznesplan w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie informacyjne odbędzie się we wtorek 14 lutego 2017 r. w godz. 10:00-12:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 147, do dnia 13 lutego 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter