Aktualności

06.02.2017 14:56

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Kwalifikowalność wydatków w ramach RPO WP 2014-2020”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 21 lutego 2017 r., poświęcone zasadom kwalifikowalności wydatków ze szczególnym uwzględnieniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach:
    -  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
    -  Europejskiego Funduszu Społecznego
    na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • usługi Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 r. w godz. 10:00-12:30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).
 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 48, do dnia 17 lutego 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter