Aktualności

01.02.2017 09:20

Spotkanie informacyjne w Gdyni: „Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego. Konkurs 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane dnia 15.02.2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 konkursem z Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne.

 

W programie spotkania m.in.:
Zagadnienia związane z konkursem z Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne:

  • typy beneficjentów,
  • preferowane projekty,
  • poziom dofinansowania,
  • kwalifikowalność wydatków,
  • pomoc publiczna w projektach,
  • zasady składania wniosków o dofinansowanie,
  • kryteria oceny projektów,
  • wybór projektów i podpisanie umów.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w środę 15 lutego 2017 r. w godz.13:00-15:00 w Gdyni w siedzibie Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 lutego 24 (sala 107, 1 piętro).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 33 106, do dnia 13 lutego 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter