Aktualności

30.11.2015 16:20

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom poświęcone zagadnieniom wsparcia ze środków unijnych obszarów edukacji i kształcenia w szkołach.

 

W programie spotkania m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – wsparcie w obszarze edukacji i kształcenia dla szkół,
  • przegląd możliwości wsparcia dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • zasady przeprowadzania diagnozy - obowiązkowego działania poprzedzającego przygotowanie projektu,
  • zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu (Generator Wniosków Aplikacyjnych),
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 15 grudnia 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b, w godz. 9:00-12:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 14 grudnia 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter