Aktualności

10.05.2016 11:50

Spotkania informacyjne w Kwidzynie i Tczewie: „Konkurs w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 16 i 20 maja 2016 r., dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

 

W programie spotkań m.in.:

  • specyfika konkursu w ramach Działania 5.3.,
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3.,
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie,
  • zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA).

 

Terminy i miejsca spotkania:
Spotkania odbędą się w godz. 11:00-14:30 następujących miejscach:

  • w poniedziałek 16 maja 2016 r. - w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b,
  • w piątek 20 maja 2016 r. - w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Kwidzynie
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie w Tczewie
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter