Aktualności

01.04.2016 14:13

Spotkanie informacyjne w Kwidzynie: „Perspektywa 2014-2020 - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 14 kwietnia 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
    -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
    -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
    -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
  • możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach zwrotnych instrumentów finansowych - Inicjatywa JEREMIE oraz Działanie 1.4. Systemowe wspieranie Przedsiębiorczości RPO WP 2007-2013,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 kwietnia 2016 r. w godz. 12:00-15:00 w Kwidzyńskim Parku Przemysłowo-Technologicznym (KPPT) - Górki 3A.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058, do 13 kwietnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter