Aktualności

29.09.2015 15:46

Spotkanie informacyjne w Lubichowie: „Fundusze Europejskie dla edukacji w perspektywie finansowej na lata 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom możliwościom uzyskania wsparcia w obszarze edukacji ze środków unijnych.

 

W programie spotkania m.in.:

  • wsparcie w obszarze edukacji i kształcenia dla szkół z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • możliwości wsparcia dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
  • pozostałe możliwości wsparcia dla szkół,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 października 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lubichowie przy ul. Ks. Lorenza 8, w godz. 9:00-12:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 16 października 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter