Aktualności

03.12.2015 11:35

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Fundusze Europejskie w latach 2014-2020 na odnawialne źródła energii”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone tematyce odnawialnych źródeł energii i możliwości pozyskania środków na ten cel z Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.:

  • możliwości pozyskania środków na odnawialne źródła energii w ramach:
    -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
    -  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
    -  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
  • formalne i merytoryczne aspekty projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie informacyjne odbędzie się w środę 16 grudnia 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Żeromskiego 11, w godzinach 9:00-12:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 15 grudnia 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter