Aktualności

02.03.2016 16:14

Spotkanie informacyjne w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 16 marca 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia jednostek samorządu terytorialnego z Funduszy Europejskich.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • możliwości finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020,
  • możliwości finansowania dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020,
  • pozostałe źródła finansowania jednostek samorządu terytorialnego
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w środę 16 marca 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku przy ul. Kościuszki 54 (budynek Centrum Informacji Turystycznej), w godz. 12:00-15:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058, do dnia 15 marca 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter