Aktualności

02.12.2016 09:59

Spotkanie informacyjne w Słupsku: „Perspektywa 2014-2020 - zasady przygotowania i realizacji projektów”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 12 grudnia 2016 r. poświęcone zasadom przygotowania i realizacji projektów dofinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

 • prawa i obowiązki beneficjenta Funduszy Europejskich - najważniejsze dokumenty,
 • najważniejsze zasady przygotowania i realizacji projektów w perspektywie 2014-2020:
  -  kwalifikowalność wydatków i zasady finansowania projektów,
  -  formy angażowania personelu,
  -  zasady ponoszenia wydatków,
  -  monitorowanie i dokumentowanie projektu,
  -  zasady rozliczania i kontroli,
  -  informacja i promocja,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 12 grudnia 2016 r. w godz. 11:00-14:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115, do 9 grudnia 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter