Aktualności

29.09.2015 15:35

Spotkanie informacyjne w Sztumie: „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone omówieniu założeń dotyczących Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020;
 • możliwość realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
  -  ochrona środowiska,
  -  infrastruktura drogowa miast,
  -  infrastruktura transportowa dla miast i transportu kolejowego w Polsce,
  -  bezpieczeństwo energetyczne,
  -  infrastruktura kultury,
  -  infrastruktura ochrony zdrowia;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 12 października 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31, w godz. 9:00-12:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: malbork.pife@pomorskie.eu do dnia 9 października 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter