Aktualności

13.06.2016 16:01

Spotkanie informacyjne w Tczewie: „Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020 dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 21 czerwca 2016 r., poświęcone zagadnieniom wsparcia organizacji pozarządowych z Funduszy Europejskich.

 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  -  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
  -  Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
 • pozostałe możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych:
  -  Europa dla Obywateli,
  -  Kreatywna Europa,
  -  Erasmus+,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania: 
Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2016 r. w godz. 10:45-14:15 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie przy ul. Obrońców Westerplatte 3.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058, do 20 czerwca 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter