Aktualności

17.05.2016 15:09

Spotkanie informacyjne w Wejherowie: „Fundusze na integrację - konkurs z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 31 maja 2016 r., dotyczące konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego z poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • warunki oraz zasady ogłoszonego konkursu, typy projektów, poziomy dofinansowania, standardy realizacji wsparcia w zakresie działania 6.1. RPO WP,
  • zasady pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych,
  • usługi świadczone przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 31 maja 2016 r. w godz. 9:30-11:45 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie przy  ul. 3 Maja 4 (budynek Starostwa Powiatowego w Wejherowie, Sala nr 9  na parterze).

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: wejherowo.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (58) 572 94 52 lub (58) 572 94 54, do 25 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter