Aktualności

21.10.2015 13:36

Szkolenia w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie: „Organizacje pozarządowe w nowej perspektywie Funduszy Europejskich 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na szkolenia poświęcone wsparciu projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe.

 

W programie szkolenia m.in.:

 • możliwości wsparcia projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe:
  -  krajowe programy operacyjne na lata 2014-2020,
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  -  Program Operacyjny „Rybactwo i Morze" 2014-2020;
 • omówienie form finansowania i zasad kwalifikowalności oraz zasad realizacji projektów partnerskich;
 • źródła finansowania projektów przez organizacje pozarządowe w ramach programów krajowych oraz inicjatyw Komisji Europejskiej;
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Termin i miejsca szkoleń:
Spotkania odbędą się w godz. 9:00-16:00 w następujących miejscach:

 • 28 października 2015 r. - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach, przy ul. Wysokiej 3,
 • 29 października 2015 r. - w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna, przy ul. Strzeleckiej 9,
 • 3 listopada 2015 r. - w siedzibie Urzędu Gminy w Człuchowie, przy ul. Szczecińskiej 33.

 
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr tel.: 52 334 48 47 lub 52 334 33 07.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Szkolenie w Chojnicach:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program szkolenia

Szkolenie w Kościerzynie:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program szkolenia

Szkolenie w Człuchowie:
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter