Aktualności

09.10.2015 16:35

Szkolenia w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenia poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie szkoleń m.in.:

  • najważniejsze pojęcia i zagadnienia z obszaru Funduszy Europejskich;
  • możliwości uzyskania wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem ogłoszonych konkursów;
  • wskazówki jak przygotować dobry projekt (planowanie projektu, wniosek aplikacyjny, najczęściej popełniane błędy);
  • omówienie ogólnych zasad kwalifikowalności wydatków w projektach;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce szkoleń:
Szkolenia odbędą się w dwóch terminach tj. w poniedziałek 19 października 2015 r. oraz we wtorek 27 października 2015 r.,

19 października w siedzibie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku, przy ul. Dunikowskiego 3, w godz. 9:00-15:30.

27 października w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I), w godz. 9:00-15:30.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 16 października 2015 r. (dotyczy szkolenia 19 października 2015 r.) lub do 23 października 2015 r. (dotyczy szkolenia 27 października 2015 r.) wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

Szkolenie 19 października

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania

Szkolenie 27 października

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter