Aktualności

22.09.2015 12:56

Szkolenie w Gdańsku: „Podstawowe zasady rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie poświęcone ogólnym zasadom aplikowania i rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich oraz źródłom finansowania działalności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • zasady aplikowania o Fundusze Europejskie;
  • źródła finansowania działalności przedsiębiorstw z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020;
  • zasady rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich;
  • zasady kontroli projektów;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Elementem szkolenia będą zajęcia warsztatowe z przygotowywania wniosku o dofinansowanie projektu.

Uwaga!
W ramach szkolenia nie będą konsultowane indywidualne przypadki - osoby zainteresowane skonsultowaniem swojego pomysłu na projekt zapraszamy na indywidualne spotkanie do Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Gdańsku.

 

Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w środę 30 września 2015 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy ul. Arkońskiej 6 w Gdańsku (budynek A3, sala 005), w godz. 9:00-16:00.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 29 września 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gdansk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numere: (58) 323 31 06 lub (58) 323 32 18.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter