Aktualności

24.08.2016 12:41

Szkolenie w Gdańsku: „Praktyczne aspekty przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój – działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na szkolenie organizowane 6 września 2016 r., poświęcone zasadom przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w działaniu 1.1.1 w Programie Inteligentny Rozwój. Szkolenie poprowadzą eksperci z Europejskiego Centrum Doradztwa Finansowego, którzy przygotowywali wnioski przyjęte do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Z powodu wyczerpania miejsc, nabór na szkolenie został zakończony!

Szkolenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców zainteresowanych aplikowaniem o środki unijne na inwestycje badawczo-rozwojowe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W programie szkolenia m.in.:

  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Poddziałanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – zasady konkursu, warunki wsparcia,
  • projekt badawczo-rozwojowy vs kryteria oceny projektów dla Podziałania 1.1.1,
  • zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej – jak prawidłowo przygotować wniosek o dofinansowanie?
  • jak prawidłowo przygotować budżet projektu B+R, co może być kosztem kwalifikowanym?
  • czynniki sukcesu i najczęściej popełniane błędy w aplikowaniu o środki na projekty badawczo-rozwojowe.

Termin i miejsce szkolenia:

Szkolenie odbędzie się we wtorek 6 września 2016 r. w godz.: 9:00 – 15:00 w sali im. Lecha Bądkowskiego w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 326 81 52, do 2 września 2016 r.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter