Aktualności

15.02.2017 16:16

Szkolenie w Kwidzynie: „Kwalifikowalność i rozliczanie wydatków w projektach realizowanych ze środków Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 24 lutego 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z kwalifikowalnością i rozliczaniem wydatków w projektach współfinansowanych z EFS i EFRR.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • wprowadzenie do kwalifikowalności,
  • rodzaje kosztów w projektach,
  • kwalifikowalność personelu i uczestników projektu,
  • rozliczenie zakupów w projektach,
  • rozliczanie wydatków,
  • warsztat - wypełnianie wniosku o płatność na podstawie studium przypadku,
  • uproszczone metody rozliczania wydatków w projektach Funduszy Europejskich,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w piątek 24 lutego 2017 r. w godz. 10:00-15:10 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 728 486 436, do dnia 23 lutego 2017 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter