Aktualności

06.05.2016 12:28

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla organizacji pozarządowych”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 14 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na wsparcie działań statutowych organizacji pozarządowych.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich,
  • zasady korzystania z Funduszy Europejskich oraz obowiązki występujące przy realizacji projektów unijnych,
  • planowanie projektu, definiowanie jego celów i zadań, tworzenie harmonogramu oraz budżetu projektu,
  • zaprezentowanie Generatora Wniosków Aplikacyjnych,
  • omówienie procedury konkursowej, w tym najczęściej popełniane błędy skutkujące odrzuceniem projektu.

 

Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w sobotę 14 maja 2016 r. w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej) przy ul. Kościuszki 54.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058, do dnia 13 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter