Aktualności

12.05.2016 13:26

Szkolenie w Malborku: „Perspektywa 2014-2020 – wsparcie dla przedsiębiorców”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane 20 maja 2016 r., poświęcone zagadnieniom związanym z Funduszami Europejskimi na rozwój działalności gospodarczej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie szkolenia m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • możliwości uzyskania dofinansowania z Programów Operacyjnych na lata 2014-2020:
  -  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
  -  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
 • wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
 • możliwości finansowania działalności gospodarczej w ramach zwrotnych instrumentów finansowych,
 • planowanie projektu, definiowanie jego celów, działań, produktów i rezultatów,
 • tworzenie harmonogramu i budżetu projektu,
 • omówienie procedury konkursowej, w tym najczęściej popełniane błędy skutkujące odrzuceniem projektu,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w piątek 20 maja 2016 r. w godz. 9:00-15:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Malborku (budynek Centrum Informacji Turystycznej), przy ul. Kościuszki 54.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 668 530 058, do 19 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter