Aktualności

08.09.2015 14:02

Szkolenie w Słupsku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • najważniejsze pojęcia i zagadnienia z obszaru Funduszy Europejskich;
  • możliwości uzyskania wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020 (Programy Operacyjne oraz pozostałe możliwości wsparcia);
  • wskazówki jak przygotować dobry projekt (planowanie projektu oraz wniosek aplikacyjny);
  • omówienie ogólnych zasad kwalifikowalności wydatków w projektach;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w piątek 18 września 2015 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna nr 3, piętro I), w godz. 9:00-15:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 16 września 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: punktinformacyjnyslupsk@arp.gda.pl lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter