Aktualności

07.03.2016 14:07

Szkolenie w Słupsku: „Podstawowe zasady przygotowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020 - generator wniosków”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie organizowane 15 marca 2016 r. poświęcone zasadom przygotowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w perspektywie 2014-2020.

Szkolenie dedykowane jest w szczególności instytucjom rynku pracy, w tym Ochotniczym Hufcom Pracy.

W programie szkolenia m.in.:

  • przegląd wybranych dokumentów programowych,
  • kwalifikowalność wydatków ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • zagadnienia techniczne dotyczące generatora wniosków - uruchamianie aplikacji, zakładanie konta, poruszanie się po aplikacji,
  • wzór wniosku o dofinansowanie (warsztaty) - część merytoryczna wniosku, przygotowanie budżetu i harmonogramu, sprawdzanie poprawności wniosku, dokonywanie korekt i uzupełnień,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się we wtorek 15 marca 2016 r. w godz. 9:00-14:45 w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP przy ul. Dunikowskiego 3.

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 115 lub 59 84 68 114, do dnia 14 marca 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1.  Fomularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter