Aktualności

13.06.2017 12:38

Szkolenie w Tczewie: „Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na szkolenie organizowane dnia 22 czerwca 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W programie szkolenia m.in.:

  • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • podstawowe pojęcia i zagadnienia dotyczące Funduszy Europejskich,
  • wniosek a projekt, zarządzanie projektem,
  • zasady rozliczania projektu,
  • monitoring i sprawozdawczość w projektach,
  • informacja, kontrola i dokumentacja projektowa,
  • kryteria kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Termin i miejsce szkolenia: 
Szkolenie odbędzie się w czwartek 22 czerwca 2017 r. w godz. 10:00 – 14:15 w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, przy ulicy Obrońców Westerplatte 3.


Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub telefonicznie pod numerem 728 486 436.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.


Udział w szkoleniu jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

 

Do pobrania:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter