Aktualności

22.10.2015 10:24

Szkolenie w Wicku: „Najważniejsze zasady pozyskiwania dotacji i realizowania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich w pigułce”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na szkolenie poświęcone najważniejszym zasadom pozyskiwania dotacji i realizowania projektów w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie szkolenia m.in.:

  • najważniejsze pojęcia i zagadnienia z obszaru Funduszy Europejskich;
  • możliwości uzyskania wsparcia w perspektywie finansowej 2014-2020:
    -  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego,
    -  krajowe Programy Operacyjne;
  • wskazówki jak przygotować dobry projekt (w tym planowanie projektu oraz przygotowywanie wniosku aplikacyjnego);
  • omówienie ogólnych zasad kwalifikowalności wydatków w projektach;
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie odbędzie się w piątek 30 października 2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wicku (Wicko 39), w godz. 9:00-15:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do dnia 28 października 2015 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: (59) 846 81 15 lub (59) 846 81 14.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników szkolenia.

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program szkolenia


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter