Aktualności

21.09.2016 09:03

Transport miejski – wybrano nowe projekty pozakonkursowe

Zarząd Województwa Pomorskiego 20 września 2016 r. wybrał do dofinansowania kolejne projekty pozakonkursowe w ramach Poddziałania 9.1.1. Są to: budowa węzła integracyjnego Kartuzy oraz budowa węzła integracyjnego Gołubie.

Budowa węzła integracyjnego Kartuzy wraz z trasami dojazdowymi, zarejestrowany pod numerem RPPM.09.01.01-22-0001/16, złożony przez gminę Kartuzy.

  • Całkowita wartość projektu: 26 001 658,98 zł
  • Przyznane dofinansowanie: 9 857 926,37 zł (50,19 proc.)
  • Okres realizacji projektu: od 21 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.

Budowa węzła integracyjnego Gołubie na terenie gminy Stężyca wraz z trasami dojazdowymi, zarejestrowany pod numerem RPPM.09.01.01-22-0002/16, złożony przez gminę Stężyca.

  • Całkowita wartość projektu: 5 950 000 zł
  • Przyznane dofinansowanie: 3 651 785 zł (61,37 proc.)
  • Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. do 30 września 2017 r.
     

Załączniki:

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym

 

Fot. ©Depositphotos/Konstantin Kirillov


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter