Aktualności

31.08.2015 13:07

Wykorzystaj Bon na innowacje!

Od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. W ramach programu przedsiębiorcy mogą uzyskać do 15 tys. zł na zakup usługi od jednostek naukowych.

Istnieje potrzeba stymulowania nawiązywania i kontynuacji współpracy przedsiębiorców z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego oraz z dłuższym okresem realizacji. Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wymaga wprowadzenia nowych i ulepszonych produktów lub usług w oparciu o nową, specjalistyczną wiedzę i rozwiązania, które mogą być oferowane przez jednostki naukowe.

Celem działania jest pobudzenie współpracy nauki z przedsiębiorcami poprzez finansowanie usług świadczonych przez jednostki naukowe. Planuje się, że wspartych zostanie około 2300 przedsiębiorców w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową dla około 1500 przedsiębiorców oraz w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową dla około 800 przedsiębiorców z sektora MŚP.

W ramach działania dofinansowane będą projekty związane z zakupem usługi polegającej na opracowaniu:

  • nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  • nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji,
  • nowego projektu wzorniczego,
  • nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Poziom dofinansowania:

  • do 70 proc. dla średnich przedsiębiorców
  • do 80 proc. dla mikro i małych przedsiębiorców

Rozpoczęcie naboru wniosków: 31 sierpnia 2015 r.
Zakończenie naboru wniosków: 30 grudnia 2015 r.

Dokumentacja do poddziałania znajduje się tutaj

Zobacz również:
http://poir.parp.gov.pl/bony-na-innowacje-dla-msp/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp


Fot. na stronie głównej: ©Depositphotos/robert_g
Fot. ©Depositphotos/kuligssen

Oprac. AK


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter