Aktualności

10.11.2015 09:24

Agencja Rozwoju Pomorza Instytucją Pośredniczącą do obsługi przedsiębiorców

Powołano Instytucję Pośredniczącą dedykowaną obsłudze przedsiębiorców. Agencja Rozwoju Pomorza SA wspierać będzie głównie przedsiębiorstwa działające w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Do ARP SA zostały oddelegowane zadania związane z wdrażaniem:

  • Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne (w Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy);
  • Działania 1.2. Transfer wiedzy do gospodarki (w Osi Priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy);
  • Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne (w Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa).

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 ok. 137 mln euro przeznaczone jest w formie dotacji w wymienionych poddziałaniach i działaniu na wsparcie dla przedsiębiorstw w celu zwiększenia ich aktywności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej oraz zdolności do rozwijania produktów i usług.

Wsparcie to dostępne będzie z zasady dla przedsiębiorstw działających w obszarach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza: http://drg.pomorskie.eu/o-inteligentnych-specjalizacjach.

Warunkiem osiągnięcia silnej pozycji konkurencyjnej pomorskiej gospodarki jest szersze niż dotąd stosowanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych, nowoczesnych technologii i innowacji. Konieczne jest wspieranie jak najlepszego wykorzystania zdolności i motywacji przedsiębiorców do ustawicznego poszukiwania i stosowania w swojej działalności wyników prac badawczo-rozwojowych, nowych technologii i wynalazków. Temu celowi ma służyć wsparcie, które oferowane będzie przez wyspecjalizowaną Instytucję Pośredniczącą, której funkcję pełni Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Przedsiębiorcy zainteresowani dofinansowaniem projektów powinni zwracać się bezpośrednio do ARP SA

 

Zobacz również: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/powolano-instytucje-posredniczaca-dedykowana-obsludze-przedsiebiorcow

Oprac. AK

 

Fot. ©Depositphotos/robert_g
Fot. na stronie głównej: ©Depositphotos/everythingposs


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter