Aktualności

26.01.2017 09:31

Nowe usługi informacyjne Sieci PIFE

Od początku 2017 r. Sieć PIFE w województwie pomorskim świadczy dla Państwa nowe usługi informacyjne w zakresie Funduszy Europejskich.

1.  Indywidualna konsultacja u klienta, która może mieć miejsce:

  • gdy klient jest osobą z niepełnosprawnością ruchową i ma utrudnione możliwości dotarcia do najbliższego Punktu Informacyjnego;
  • gdy konsultacja jest przeprowadzana dla kilku osób jednocześnie (np. pracowników jednostek samorządu terytorialnego lub innych instytucji publicznych, podopiecznych organizacji pozarządowych, kilku firm);
  • gdy konsultacja jest przeprowadzana dla przedsiębiorców oraz - opcjonalnie - organizacji pozarządowych lub jednostek samorządu terytorialnego, którzy zamierzają skorzystać z konsultacji na etapie przygotowania wniosku bądź realizacji projektu (z powyższego wyłączone są firmy consultingowe).

2.  Prowadzednie klienta to usługa skierowana przede wszystkim dla przedsiębiorców, opcjonalnie dla pozostałych klientów np. organizacji pozarządowych lub jednostek samorządu terytorialnego. Jeśli Państwa pomysł pozwala na aplikowanie o wsparcie z Funduszy Europejskich, ale w chwili obecnej nie ma informacji o właściwym konkursie - zostaną Państwo (po uzyskaniu stosownej zgody) wpisani do prowadzonego przez PIFE rejestru wraz z określeniem działań i programów, z których można będzie skorzystać. Przed ogłoszeniem konkursu PIFE poinformuje Państwa mailowo o planowanym ogłoszeniu konkursu.

3.  Spotkania informacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych i na uczelniach.

 

Serdecznie zapraszamy !!!

Więcej informacji można otrzymać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie pomorskim.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter