Aktualności

25.05.2016 13:23

Seminarium edukacyjne „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast a kierunki integracji procesów i mechanizmów działania”

Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza do udziału w seminarium edukacyjnym poświęconym roli, jaką kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszarów odgrywa w procesach zarządzania rozwojem polskich miast. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 r. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.

Problematyka rewitalizacji miast nabrała w ostatnich latach w Polsce bardzo dużego znaczenia. Przyczyną tego jest nie tylko stopień degradacji fragmentów miast, wynikający z nagromadzonych problemów o charakterze społecznym i ekonomicznym, ale również fakt, że w ostatnich latach po raz pierwszy dokonano obiektywnej i krytycznej oceny wdrażanych dotychczas w Polsce przedsięwzięć rewitalizacyjnych, co tym samym przełożyło się na przyjęcie nowego podejścia do wsparcia rewitalizacji w kraju, w tym przy większym ukierunkowaniu na wykorzystanie wsparcia finansowego Unii Europejskiej.  

Zainicjowanie procesu kompleksowej rewitalizacji, który będzie zgodny z kierunkami wskazanymi między innymi przez przyjętą przez Radę Ministrów 20 października 2015 r. Krajową Politykę Miejską wymaga podjęcia innej, wykraczającej poza dotychczas przyjmowaną, roli i aktywności przez samorządy miast wynikającej z faktu, że rewitalizacja w większym niż zazwyczaj stopniu jest postrzegana jako instrument o charakterze społeczno-ekonomicznym.

Brak jednego modelu rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych w zakresie ulokowania w strukturach miejskich jednostek zajmujących się rewitalizacją wynika z mnogości indywidualnie kształtowanych struktur samorządowych, jednak charakterystycznym elementem dla większości polskich rozwiązań są trudności koordynacji procesu rewitalizacji z pozostałymi, realizowanymi w ujęciu sektorowym działaniami polityki lokalnego samorządu. 

Seminarium będzie miało charakter dwuczęściowego panelu, w ramach którego doświadczeniami i wskazówkami dzielić się będą praktycy w zakresie rewitalizacji – przedstawiciele Łodzi, Malborka, Opola Lubelskiego, Słupska oraz Warszawy.

Termin i miejsce spotkania
Spotkanie odbędzie się w piątek, 3 czerwca, w Sali Superior Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1). Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 9.00.

Zgłoszenia
Spotkania są adresowane w szczególności do pracowników gmin realizujących zadania własne z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, a także decydentów różnych szczebli.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego Weź udział do 30 maja 2015 r. Z uwagi na fakt, że liczba miejsc w spotkaniu jest ograniczona, o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie Regiolanego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Fot. ©Depositphotos/Khakimullin


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter