Aktualności

27.03.2017 13:40

Seminarium w Gdańsku: „Termowizja i badanie szczelności obiektów, jako wsparcie procesu termomodernizacji”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza do udziału w seminarium pn. „Termowizja i badanie szczelności obiektów, jako wsparcie procesu termomodernizacji". Seminarium skierowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.

W ramach seminarium omówione zostaną zasady prawidłowego wykonania badań termowizyjnych oraz odczytywania ich wyników. Przenalizowane zostaną najczęściej spotykane przypadki wad fabrycznych materiałów dociepleniowych oraz błędów w ich montażu. Ponadto poruszona zostanie kwestia badań szczelności obiektów.

Spotkanie odbędzie się 31 marca 2017 r. w godz. 10.00-14.00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie po jednej osobie z danej instytucji na adres mailowy: malwina.snieg@wfos.gdansk.pl. Szczegółowy program seminarium przesłany zostanie na podany w zgłoszeniu adres mailowy. W razie pytań dotyczących tematyki seminarium prosimy o kontakt telefoniczny z panem Piotrem Kumpieckim - tel. 58 743 18 85.

Wydarzenie organizowane jest przez Zespół Doradców Energetycznych w ramach cyklu spotkań projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" i jest finansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter