Aktualności

18.02.2016 13:57

Spotkania informacyjne w Chojnicach, Kościerzynie i Człuchowie „RPO WP 2014-2020. Konkurs w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 25 i 26 lutego 2016 r., dotyczące konkursu w ramach Działania 3.1. Edukacja przedszkolna.

 

W programie spotkania m.in. omówienie:

  • typów beneficjentów
  • preferowanych projektów
  • poziomu dofinansowania
  • kwalifikowalności wydatków
  • zasad składania wniosków o dofinansowanie
  • kryteriów oceny projektów
  • wyboru projektów i podpisania umów

 

Terminy i miejsca spotkań:
Spotkania odbędą się w godz. 10:00-13:00:

  • w czwartek 25 lutego 2016 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3,
  • w piątek 26 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna przy ul. Strzeleckiej 9 oraz w Urzędzie Gminy Człuchów przy ul. Szczecińskiej 33.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Chojnicach
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie w Kościerzynie
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie w Człuchowie
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter