Aktualności

26.01.2017 11:52

Spotkania informacyjne w Chojnicach, Wilczych Błotach Kościerskich, Czersku, Nowej Karczmie oraz Brusach: „Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w dniach 13-17 luty 2017 r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem i rozwojem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich.


W programie spotkania m.in.:

 • środki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach:
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  - Programu Operacyjnego Rybactwa i Morze na lata 2014-2020,
 • inicjatywa JEREMIE, Wsparcie w starcie – pożyczki na podjęcie i rozwój działalności gospodarczej,
 • działalność sieci PIFE w województwie  pomorskim,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Terminy i miejsca spotkań:

 • 13 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach (Wszechnica Chojnicka), ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice,
 • 14 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Centrum Informacji Turystycznej, Brama Kaszubskiego Pierścienia w Wilczych Błotach Kościerskich, Wilcze Błota Kościerskie 2B, 83-430 Stara Kiszewa,
 • 15 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku, ul. Kościuszki 27A,  89-650 Czersk,
 • 16 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie, ul. Szkolna 5, 83-404 Nowa Karczma,
 • 17 lutego 2017 r., w godz. 16:00-18:00 w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy.


Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod nr (52) 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Do pobrania:
Spotkanie w Chojnicach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Wilczych Błotach Kościerskich:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Czersku:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Nowej Karczmie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Brusach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter