Aktualności

29.09.2015 13:46

Spotkania informacyjne w Człuchowie, Chojnicach i Kościerzynie: „Wytyczne dotyczące przygotowania i realizacji projektów w perspektywie finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowalności”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z wdrażaniem Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz kwalifikowalnością wydatków w realizowanych projektach.

 

W programie spotkań m.in.:

  • ogólne zasady kwalifikowalności wydatków w projektach,
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • omówienie pozostałych zasad związanych z wdrażaniem EFS i EFRR (polityka równości, partnerstwo itp.),
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkań:
Spotkania odbędą się w godz. 9:00-12:15 w następujących miejscach:

  • 6 października 2015 r. - w Urzędzie Gminy Człuchów przy ul. Szczecińskiej 33,
  • 8 października 2015 r. - w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3,
  • 14 października 2015 r. - w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9c.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr tel. 52 334 48 47.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 


Do pobrania:

Spotkanie informacyjne w Człuchowie
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie informacyjne w Chojnicach
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie informacyjne w Kościerzynie
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter