Aktualności

10.05.2016 13:20

Spotkania informacyjne w Człuchowie, Chojnicach i Kościerzynie: „Zasady równości szans kobiet i mężczyzn”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 17, 18 i 19 maja 2016 r., poświęcone tematyce wytycznych w zakresie realizacji zasad równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

W programie spotkania m.in.:

  • podstawowe pojęcia związane z równością szans kobiet i mężczyzn,
  • obowiązujące prawo krajowe i europejskie w obszarze równości szans kobiet i mężczyzn,
  • wymagania wynikające z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
  • standard minimum w kontekście wsparcia w projektach finansowanych z EFS,
  • spełnianie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFRR,
  • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Terminy i miejsca spotkań:
Spotkania odbędą się w godz. 10:00-13:15 w następujących miejscach:

  • we wtorek 17 maja 2016 r.  - w Urzędzie Miejskim w Człuchowie przy Al. Wojska Polskiego 1,
  • w środę 18 maja 2016 r. - w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3,
  • w czwartek 19 maja 2016 r. - w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie przy ul. 3 Maja 9c.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Człuchowie
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie w Chojnicach
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania

Spotkanie w Kościerzynie
1.  Formularz zgłoszeniowy
2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter