Aktualności

30.09.2015 13:07

Spotkania informacyjne w Gdańsku: „Dotacje z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone wsparciu dla przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkań m.in. omówienie:

  • Funduszy Europejskich na projekty B+R oraz innowacje (formy wsparcia, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienia pomocy publicznej),
  • wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
  • aktualnych konkursów dla przedsiębiorców na realizację inwestycji B+R+I w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

 

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się w środę 14 października 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Sala im. Lecha Bądkowskiego) przy ul. Okopowej 21/27, w godz. 10:00-13:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu do dnia 12 października 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 148.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter