Aktualności

04.11.2015 08:58

Spotkania informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorstw na projekty B+R oraz innowacje”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego zaprasza na spotkania informacyjne poświęcone wsparciu dla przedsiębiorstw na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje z Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

 

W programie spotkań m.in. omówienie:

  • Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców na inwestycje innowacyjne (wsparcie na projekty B+R oraz innowacje, formy wsparcia, Inteligentne Specjalizacje, zagadnienia pomocy publicznej);
  • wsparcia dla przedsiębiorców na projekty B+R oraz innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020;
  • wybranych aktualnych konkursów dla przedsiębiorców na realizację inwestycji B+R+I w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020;
  • źródeł informacji o Funduszach Europejskich.

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 listopada 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, przy ul. Okopowej 21/27 (Sala Herbowa), w godz. 10:00-13:30.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres: punktinformacyjny@pomorskie.eu do dnia 16 listopada 2015 r. lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 58 32 68 148.


Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania

 

Prezentacje ze spotkania:

1.  Fundusze Europejskie 2014-2020

2.  Pomoc publiczna w projektach B+R

3.  RPO WP 2014-2020 - wsparcie dla przedsiębiorców

4.  PO IR 2014-2020 - aktualne konkursy

5.  Źródła informacji o FE


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter