Aktualności

05.10.2016 14:55

Spotkania informacyjne w Miłoradzu, Subkowach, Gniewie, Tczewie, Nowym Stawie, Starym Polu, Pelplinie, Smętowie Granicznym i Sztumie: „Wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą w perspektywie 2014-2020”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane w październiku 2016 r. poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 5.7. Nowe mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków Powiatowych Urzędów Pracy,
 • wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach działania 19.2 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • instrumenty zwrotne jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Miejsca i terminy spotkań: 
Spotkania odbędą się w godz. 11:00-14:00 w następujących terminach i miejscach:

 • 12 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Miłoradz, ul. Żuławska 9,
 • 13 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Subkowy, ul. Gen. Józefa Wybickiego 19a,
 • 17 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Gniew, pl. Grunwaldzki 16/17 (Sala Kameralna),
 • 18 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Tczew, ul. Lecha 12,
 • 19 października 2016 r. w Urzędzie Miejskim Nowy Staw, ul. Gen. Józefa Bema 1,
 • 21 października 2016 r. w Urzędzie Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6,
 • 24 października 2016 r. w Diecezjalnym Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie, pl. Tumski 1,
 • 25 października 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Smętowie Granicznym, ul. Sportowa 7,
 • 28 października 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie, ul. Mickiewicza 31.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowy na adres: malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefonicznie pod nr 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.


Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny. 

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


Do pobrania:
Spotkanie w Miłoradzu:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Subkowach:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Gniewie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Tczewie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Nowym Stawie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Starym Polu:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Pelplinie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Smętowie Granicznym:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Sztumie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter