Aktualności

11.07.2016 16:08

Spotkania informacyjne w Starogardzie Gdańskim, Dzierzgoniu i Sztumie: „Wsparcie dla osób młodych w ramach Poddziałania 1.2.1. PO WER 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Malborku zaprasza na spotkania informacyjne organizowane 18, 28 i 29 lipca 2016 r., dotyczące możliwości wsparcia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

W programie spotkania m.in.:

 • wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • wsparcie osób młodych na rynku pracy w ramach projektów 1.2.1. PO WER:
  - aktywizacja zawodowo-edukacyjna,
  - szkolenia zawodowe w celu uzupełnienia lub nabycia nowych kwalifikacji,
  - stypendia szkoleniowe,
 • rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia (dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej):
  - wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  - wsparcie w ramach Powiatowych Urzędów Pracy,
  - wsparcie w ramach Ochotniczych Hufców Pracy,
 • pozostałe możliwości wsparcia osób młodych, w tym program Erasmus+,
 • źródła informacji o Funduszach Europejskich.

 

Terminy i miejsca spotkań: 
Spotkania odbędą się w godz. 11:00-14:25 w następujących miejscach:

 • w poniedziałek 18 lipca 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kanałowej 3,
 • w czwartek 28 lipca 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzgoniu przy ul. Zawadzkiego 11,
 • w piątek 29 lipca 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie przy ul. Mickiewicza 31.

Zgłoszenia:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć w formie elektronicznej na adres mailowy malbork.pife@pomorskie.eu lub zgłosić się telefonicznie pod numerem 668 530 058.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania informacyjnego.

 

Udział w spotkaniach informacyjnych jest bezpłatny. 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

Spotkanie w Starogardzie Gdańskim:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Dzierzgoniu:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania

Spotkanie w Sztumie:
1. Formularz zgłoszeniowy
2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter