Aktualności

26.01.2017 15:38

Spotkanie informacyjne dotyczące zmian w dokumentowaniu oddziaływania projektu na środowisko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące zmian w dokumentowaniu oddziaływania projektu na środowisko w ramach RPO WP 2014-2020 w świetle uchylenia Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 października 2015 r. w zakresie dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 r. w godz. 9:30-12:00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku przy ul. Okopowej 21/27 (Sala im. Lecha Bądkowskiego).

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego klikając link "Weź udział" i zakończenie procesu rejestracji.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Do pobrania:
Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter