Aktualności

20.05.2016 09:17

Spotkanie informacyjne w Chojnicach: „Konkurs w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 z RPO WP 2014-2020”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane 30 maja 2016 r., dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3 finansowanych ze środków RPO WP 2014-2020.

 

W programie spotkania m.in.:

  • specyfika konkursu w ramach Działania 5.3.,
  • system oceny i kryteria wyboru projektów w ramach Działania 5.3.,
  • zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie,
  • zasady przygotowania wniosków o dofinansowanie projektu (GWA).

 

Termin i miejsce spotkania:
Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 30 maja 2016 r. w godz. 10:00-13:30 w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Chojnicach przy ul. Wysokiej 3.

 

Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: chojnice.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 52 334 48 47, do 27 maja 2016 r.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

 

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

Do pobrania:

1.  Formularz zgłoszeniowy

2.  Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter