Aktualności

30.10.2017 14:55

Spotkanie informacyjne w Gdańsku: „Fundusze Europejskie dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 15 listopada 2017r., poświęcone zagadnieniom związanym z zakładaniem działalności gospodarczej przy wsparciu Funduszy Europejskich w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

 • możliwości uzyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Funduszy Europejskiej w perspektywie finansowej na  lata 2014-2020 z :
  -Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
  -Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego,
  -Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
  -Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;
 • omówienie prawidłowego przygotowania biznes planu,
 • kryteria wyboru wniosków,
 • pożyczki : Program „Wsparcie w starcie" i „Kapitał na start" jako alternatywa dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą;
 • możliwości uzyskania dofinansowania na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • indywidualne konsultacje ze specjalistą ds. funduszy UE.

Termin i miejsce spotkania: 

Spotkanie odbędzie się w środę  15 listopada 2017r. w godz. 9:00-11:30 w Gdańsku w siedzibie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. przy  Al. Grunwaldzkiej 472 D, budynek Olivia Six  (piętro 12, sala 12.15).

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres gdansk.pife@pomorskie.eu  lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu 58 32 33 106 do dnia 14 listopada 2017 roku.

Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Program spotkania


Newsletter - biuletyn unijny 2017 UMWP

Zapisz się na newsletter